MUTT „WIOSNA” edycja XVII – 2016

 

 

plakat

Mutt Wiosna 2016 – Impreza przeprawowo-sportowa z elementami nawigacji oraz z podziałem na klasy.

Trasa jednakowa dla wszystkich , podział na klasy zależnie od rodzaju i stopnia przygotowania pojazdów.

Rajd odbędzie się się na terenie Poligonu Wojskowego Gliwice oraz Kopalni Piasku „KOTLARNIA”.

Baza Rajdu:

Ośrodek wypoczynkowy Aqua Brax

Gliwicka 37, 47-440 Nędza

Telefon:    32 410 20 85

 


Noclegi:  

Ośrodek  AQUABRAX         ( info co do cen – kolega Seeman )

Domki (dwa pokoje, toaleta, prysznic) na terenie ośrodka, kampery, przyczepy kempingowe itd.;

CENNIK:

Domki po 150zł/doba(jest już wliczony prąd)

Pole namiotowe 10zł/doba+15zł osoba

Przyczepa carawanigowa 30zł/doba+15 osoba

Wpłata zaliczki dot. noclegu w wysokości 200zł (opłata za rezerwacje jednego domku – w przypadku rezerwacji kilku domków należy wpłacić krotność).

Po dokonaniu rezerwacji i uzgodnieniach proszę przesyłać na konto:

ANGELIKA MAKULIK  ING BANK ŚLĄSKI SA:41 1050 1328 1000 0090 6852 3951

 

 Organizacja na Bazie imprezy –  Grzegorz Seeman tel.   +48 504 003 465


Baza Rajdu:

Ośrodek wypoczynkowy Aqua Brax
Gliwicka 37, 47-440 Nędza
Telefon: 32 410 20 85

Noclegi:

Ośrodek AQUABRAX ( info co do cen – kolega Seeman )

Domki (dwa pokoje, toaleta, prysznic) na terenie ośrodka;

Kampery, przyczepy kempingowe itd.;

Warunki uczestnictwa oraz wymagania sprzętowe:

 • Ważne prawo jazdy kierowcy
 • Dokument stwierdzający pełnoletność pilota ,uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego zezwolenia na udział w imprezie ,podpisanego przez prawnego opiekuna.
 • Samochód startujący musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu w/g przepisów kodeksu drogowego, a co za tym idzie posiadać dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym
  ubezpieczenie OC
 • przynajmniej jedną gaśnicę z aktualną legalizacją
 • apteczkę pierwszej pomocy
 • dowolnej konstrukcji pasy bezpieczeństwa kierowcy oraz pilota
 • w pojeździe z nadwoziem otwartym obowiązkowo zamontowany pałąk przeciwkapotażowy
 • każdy samochód startujący powinien posiadać przynajmniej po jednym zaczepie holowniczym z tyłu oraz z przodu – zamocowanie nie może pozostawiać najmniejszych wątpliwości co do jakości wykonanych połączeń, połączenia spawane nie będą uznawane.
 • Załoga startująca wyposażona w kaski sportowe dowolnej konstrukcji z homologacją E
 • Taśma bądź lina holownicza min. 5m.
 • Wyciągarka elektryczna lub mechaniczna.
 • Nawigacja (ozi, garmin lub każda inna która umożliwi wpisanie współrzędnych).

Badanie techniczne w Bazie ,w dniu rejestracji załóg. Nie spełnienie powyższych wymagań skutkuje nie dopuszczeniem do udziału w imprezie oraz utratą zaliczki wpisowego.

 

 

Plan ramowy imprezy:

29.04.2016 od godz. 12.00 – 24.00 – Przyjmowanie załóg ,badania techniczne , odbiór administracyjny

30.04.2016 Start do OSS „ARENA” – PROLOG – 10.00 – 17.00

30.04.2016 Start do odcinków nocnych – POLIGON 19.00 – … !!!!! TRASA NAWIGACYJNA – JAZDA NA AZYMUT !!!!

1.05.2016 Start do odcinków dziennych – (TRASA) – KOTLARNIA – 10.00 – 20.00

02.05.2016 Start do odcinków dziennych – (OESy) – KOTLARNIA – 10.00 – 19.00 Wieczorem bankiet !!!!!

03.05.2016 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – 12.00 !!

Wpisowe:

Samochód: 450.00 zł

QUAD / MOTO / ATV – 250.00 zł

Obowiązkowa wpłata opłaty startowej w wysokości 100% wpisowego na konto S.M.J.T Mutt Gliwice.

Nr konta bankowego stowarzyszenia: BANK BZWBK O/GLIWICE :
86 1090 1766 0000 0001 1726 1912

Wpłaty należy dokonać w nie przekraczalnym terminie do dnia 25.04.2016.

W tytule przelewu dane osoby, pojazdu startującego którego to przelew dotyczy.

( Po wypełnieniu formularza otrzymacie zwrotnie maila z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia.Otrzymanie maila zwrotnego jest równoznaczne z wpisaniem na listę startową, lecz o fakcie dopuszczenia do imprezy decyduje przesłanie w ustalonym powyżej terminie kwoty wpisowego.) Listy startowe będą publikowane na po 25.04.2016.

Informacja dla osób chcących przyjechać na imprezę w roli obserwatorów:

Zapraszamy wszystkich pasjonatów 4×4. Poligon jak i Kotlarnia w czasie rajdu jest terenem zamkniętym i obserwatorzy poruszają się tylko pieszo.. z tak zwanego buta !!! Każdy pojazd złapany w czasie imprezy na w/w terenie zostanie obdarowany mandatem i będzie miał okazję spotkać się ekipą mundurową Emotikon smile

Pojazdy zostawiamy w wyznaczonych strefach parkingowych !!!!!

 

 


 

Zgłoszenia do imprezy odbywa się poprzez poniżej zamieszczony formularz zgłoszenia :

Dane kierowcy

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Nr i seria dowodu:

Kategoria i Nr prawa jazdy:

Dane pilota

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Nr i seria dowodu:

Kategoria i Nr prawa jazdy:

Marka pojazdu :

Nr rejestracyjny pojazdu:

Team:

.

.

Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie uważa się za ważne po otrzymaniu przez zgłaszającego, potwierdzenia zwrotnego wysłanego przez organizatora oraz po wpłacie wpisowego do dnia 20.05.2019 na konto SMJT MUTT GLIWICE.

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 


 

Lista zgłoszeń ograniczona!!!

Podczas odbioru administracyjnego losowanie numerów startowych.


Organizator: S.M.J.T Mutt Gliwice

Miejsce: Okolice Gliwic / Kotlarnia


 

REGULAMIN MUTT „WIOSNA” 2015

1. Warunki ogólne

a. Zasada Imprezy
Impreza polega na pokonaniu według dostarczonych notatek oraz oznaczeń przygotowanych tras: Kotlarni, Poligonu, Hałdy – z zaliczeniem wszystkich Punktów Kontroli Przejazdu PKP oraz Prób Przejazdu PP w możliwie jak najkrótszym czasie i z zachowaniem wszelkich zasad określonych w regulaminie i/lub podanych przez organizatora. Zwycięzcami w poszczególnych klasach są załogi, które po uwzględnieniu wszelkich kar regulaminowych, Czasów Karnych uzyskają najkrótszy czas przejazdu wszystkich tras.

W przypadku uzyskania takich samych czasów przejazdów przez załogi z trzech pierwszych miejsc w klasie o zwycięstwie decyduje lepszy czas uzyskany na prologu.

b. Warunki uczestnictwa
Do udziału w imprezie jako kierowca, będzie dopuszczona każda osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zgłoszonego pojazdu. Do udziału jako pilot, będzie dopuszczona osoba pełnoletnia lub która ukończyła 17 lat i posiada pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie lub osoba, która ukończyła 15 lat i bierze udział w imprezie pod nadzorem opiekuna prawnego, który wchodzi w skład załogi. Pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa zabrania w czasie trwania i na trasie imprezy przewożenia pojazdem zgłoszonym do startu osób postronnych.

c. Wymagania
Do udziału w imprezie wymagane są:

– Prawo Jazdy odpowiedniej do zgłoszonego pojazdu kategorii – Kierowca;

– Ważne co najmniej do terminu zakończenia imprezy badanie techniczne pojazdu zgłoszonego do uczestnictwa;

– Ważne co najmniej do terminu zakończenia imprezy ubezpieczenie OC na pojazd zgłoszony do uczestnictwa;
– Lina lub taśma holownicza minimum 5 m długości oraz wyposażenie pozwalające na jej zastosowanie o wytrzymałościach odpowiednich do danego pojazdu;
– W pojazdach z nadwoziem otwartym pałąk przeciwkapotażowy;
– Co najmniej po jednym zaczepie holowniczym z przodu oraz z tylu pojazdu (sposób mocowania zaczepów holowniczych wykonany w sposób wykluczający wątpliwości co do trwałości i sposobu montażu);
– Kaski dowolnej konstrukcji dla uczestników;

– W samochodach pasy bezpieczeństwa fabryczne lub innych zamontowane w sposób wykluczający wątpliwości co do trwałości i sposobu montażu;

– Pojazdy zgłoszone do uczestnictwa muszą spełniać pod względem wyposażenia aktualnie obowiązujące przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym (apteczka, gaśnica, trójkąt, itd.) oraz dodatkowo „Płachtę serwisową” tak aby w czasie serwisu lub napraw nie nastąpiło zanieczyszczenie środowiska. Za brak płachty serwisowej na trasie lub podczas BT organizator może odmówić dopuszczenia do udziału w imprezie lub zastosować karę;

– Wyciągarka dowolnego typu odpowiednia do danego pojazdu zamontowana w sposób wykluczający wątpliwości co do trwałości i sposobu montażu;

d. Podział na klasy
Ustanowione zostały trzy równorzędne klasy samochodów oraz jedna klasa Quad.

Kryterium przydziału pojazdu do klas „LEKKA” „CIĘŻKA” „SPORTOWA” „QUAD/MOTO/ATV”:

LEKKA:
Pojazdy typu Suzuki Samurai, Jimny oraz inne zbliżone konstrukcyjnie i wagowo o podstawowym stopniu modyfikacji posiadające oryginalny silnik lub inny zbliżony parametrami do oryginalnego.

CIĘŻKA:
Pojazdy typu Nissan Patrol oraz inne zbliżone konstrukcyjnie i wagowo o podstawowym stopniu modyfikacji posiadające oryginalny silnik lub inny zbliżony parametrami do oryginalnego.

SPORTOWA:
Każdy pojazd bez względu na markę, wagę itd. posiadający przebudowane zawieszenie, układ jezdny, nadwozie w stopniu wykluczającym zakwalifikowanie do pozostałych klas.

QUAD / MOTO / ATV:
Pojazdy o podstawowym stopniu modyfikacji posiadające oryginalny silnik lub inny zbliżony parametrami do oryginalnego.

Decyzja o przydzieleniu do klas podejmowana jest podczas Badania Technicznego (BT).

e. Podstawowe pojęcia
ETAP – Impreza podzielona jest na etapy składające się na końcową klasyfikację. Każdy z etapów posiada odpowiednią kartę drogową. Występują następujące etapy wg kolejności odbywania:

– PROLOG

– DOJAZD KOTLARNIA

– TRASA KOTLARNIA

– DOJAZD POLIGON

– TRASA POLIGON

PUNKT KONTROLI PRZEJAZDU (PKP) – Znajdujące się na trasie etapu miejsce w którym poprawność przejazdu trasy odznaczana jest do karty drogowej poprzez pieczątkę. Bezwzględnie wymagane jest całkowite zatrzymanie pojazdu przed odznaczeniem pieczątki. Stwierdzone celowe uszkodzenie pieczątki karane jest dyskwalifikacją.

PUNKT KONTROLI CZASU (PKC) – Znajdujące się na trasie etapu miejsce w którym kontrolowana i odznaczana jest do karty drogowej poprawność czasu przejazdu trasy. Bezwzględnie wymagane jest całkowite zatrzymanie pojazdu przed odznaczeniem do karty drogowej .

PRÓBA PRZEJAZDU (PP) – Znajdujący się na trasie etapu wydzielony odcinek trasy o podwyższonym stopniu trudności na którym prawidłowe jego przebycie odznaczane jest do karty drogowej. Bezwzględnie wymagane jest całkowite zatrzymanie pojazdu przed odznaczeniem pieczątki.

KSIĄŻKA DROGOWA – wskazówki dotyczące trasy dojazdowej zapisane w formie papierowej. Poruszanie się ściśle według książki drogowej jest obowiązkowe.

KARTA DROGOWA (KD) – Karta, którą każdy zawodnik ma zaplombowaną do pojazdu przez obsługę. W karcie Drogowej zawarte są podstawowe informacje dotyczące załogi. W Karcie Drogowej odznaczane są PKP, PP, PKC, Czasy Karne, Neutralizacje.

CZAS KARNY – Czas doliczany za wszelkie regulaminowe wykroczenia do czasu przejazdu trasy.

NEUTRALIZACJA – Czas odliczany wg regulaminu od czasu przejazdu trasy.

BADANIE TECHNICZNE (BT) – sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z wymogami regulaminowymi. Zaliczenie BT jest obowiązkowe do dopuszczenia załogi do imprezy. Podczas BT wymagana jest obecność co najmniej jednego członka załogi oraz dokumenty pojazdu.

MAKSYMALNY CZAS PRZEJAZDU TRASY – Indywidualnie dla każdej trasy ustalony limit czasu na jej przejechanie. W przypadku kiedy zawodnik nie ukończy trasy w ustalonym czasie kolejne, nie odznaczone PKC/PP nie będą przybijane i uwzględniane a jako meta i jej godzina uznawany jest ostatni zaliczony i odznaczony w limicie czasu PKP/PP . Po ukończeniu trasy, przy wycofaniu się, itp. uczestnik zobowiązany jest do opuszczenia trasy, stawienia się do następnego etapu (po etapach dojazdowych) lub powrót do bazy rajdu oraz zdanie karty drogowej sędziemu, obsłudze lub do biura rajdu. Nie stosowanie się do tego zapisu grozi naliczeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją.

f. Postanowienia organizatora
– Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału uczestnika w Imprezie bez podania przyczyny.

– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilości przyjmowanych uczestników.

– W przypadku zgłoszenia ilości załóg powyżej limitu o starcie decyduje data wpłacenia wpisowego lub zaliczki,

– Organizatorzy mogą przyznać Czas Karny za wszelkie niesportowe zachowania w czasie trwania imprezy, po wnikliwym rozpatrzeniu problemu i według własnego uznania.

– Poruszanie się po trasie etapów (za wyjątkiem dróg publicznych) poza przewidzianym czasem jest zabronione pod rygorem kar lub dyskwalifikacji z wyjątkiem niesienia pomocy medycznej osobom lub załogom pozostającym na trasie. W przypadku unieruchomienia pojazdu na trasie dopuszczalna jest wyłącznie pomoc innej załogi. Na uczestników nakłada się bezwzględny obowiązek udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia innych załóg a także natychmiastowe powiadomienie organizatora wszelkimi dostępnymi metodami (telefon, informacja ustna) o takiej konieczności.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i w czasie powrotu z niej.

– Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie..

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane przez uczestnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją imprezy.

g. Administracja Imprezy
Uczestnicy, których zgłoszenia zostały przyjęte do Imprezy, zobowiązani są do przedłożenia w Biurze Imprezy dokumentów: dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy, polisy ubezpieczeniowej celem kontroli aktualności wpisów. Członkowie załogi, którzy ulegli wypadkowi podczas imprezy i udzielona została im pomoc medyczna, chcąc uczestniczyć w kolejnym etapie – muszą poddać się ponownym badaniom lekarskim i uzyskać akceptację Organizatora.

Badanie Techniczne (BT) są prowadzone w celu:

– sprawdzenia stanu i kompletności wyposażenia załóg oraz pojazdów, pozwalające na udział zgodnie z wymaganiami regulaminu,

– kontroli aktualności dokumentów samochodu, z których ważny dowód rejestracyjny orzeka o sprawności poszczególnych systemów samochodu;

– kontroli oznakowania pojazdu naklejkami Organizatora i sponsorów.

Na BT załoga lub jej przedstawiciel, jest zobowiązana do przedstawienia kasku (kasków) ochronnych i innego wyposażenia zgodnego z wymogami regulaminu.

Brak akceptacji z Badania Technicznego (BT) pojazdu jest jednoznaczny z niedopuszczeniem do uczestnictwa w imprezie.

Załoga, która w czasie trwania Etapu podjęła decyzję o przerwaniu uczestnictwa zobowiązana jest do dostarczenia Karty Drogowej do Biura imprezy nie później niż 30 minut po zamknięciu Mety danego Etapu.

Dojazd do punktu PKP/PKC/PP musi być zgodny z kierunkiem wskazanym w Książce Drogowej lub wg oznaczeń trasy. Obsługa sędziowska ma prawo odmówić potwierdzenia przejazdu tym pojazdom, które dojadą do PKP/PKC/PP z innej strony, niż wynika to z Książki Drogowej lub oznaczeń trasy.

h. Zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności
Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko i jest świadomy wszystkich ryzyk i niebezpieczeństw z tym związanych. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty jakie poniesie lub szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd. Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin i zobowiązują się do jego przestrzegania przez złożenie podpisu na Oświadczeniu podczas rejestracji. Składając swój podpis na Oświadczeniu uczestnicy jednocześnie zrzekają się wszelkich i wszystkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi lub regresowymi przeciwko organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami szkodami lub stratami związanymi z imprezą, chyba, że wypadek lub strata były wynikiem zawinionych działań organizatora lub rażącego niedbalstwa.

Umowa pomiędzy uczestnikiem a organizatorem dotycząca uczestnictwa w imprezie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wchodzi w życie wobec wszystkich w chwili oddaniu podpisanego formularza rejestracyjnego Organizatorowi oraz złożeniu podpisu potwierdzającego znajomość i akceptację regulaminu.

Na drogach publicznych wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami.) Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje. Przewożenie podczas imprezy pasażerów w samochodach zgłoszonych do imprezy jest zabronione.

Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków i podobnie działających środkach jest zabroniona. Używanie pasów bezpieczeństwa i kasków jest obowiązkowe na trasach imprezy pod rygorem wykluczenia z imprezy. Załoga zwolniona jest z obowiązku zapinania pasów podczas przejeżdżania przez głębokie brody/wodę.

Baza imprezy jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska oraz zachowania uczestników jak na trasie. Prędkość poruszania się po bazie imprezy ograniczona jest do 5 km/h.

W przypadku sporów uczestnika z osoba trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań, by zachować dobre imię imprezy.

Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika w imprezie bez prawa zwrotu wpisowego. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących imprezy, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

Obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia, uszkadzania elementów infrastruktury, obiektów, urządzeń, itp. na terenie na którym znajduje się trasa. Stwierdzenie niestosowania skutkuje dyskwalifikacją oraz odpowiedzialnością finansową/karną.

W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia znajdującego się w załączniku Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego.

Uczestnicy są obowiązani do: przystępowania do uczestnictwa w imprezie w stanie zdrowia nie stanowiącym przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów samochodowych oraz podejmowania wysiłku fizycznego, unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie,

udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji, oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów oraz służby ratownicze/medyczne, dbałości o środowisko . W wypadku, gdyby któryś z uczestników postanowił zrezygnować z kontynuowania udziału w etapie lub całej imprezie, jest on zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia organizatorów przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych mu środków. Uczestnicy potrzebujący specjalnych leków i zażywający je stale muszą zapewnić je sobie sami. Pozostałym zalecamy zabranie, oprócz wymaganego zestawu pierwszej pomocy, „podręcznej apteczki”. Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników, w czasie całej imprezy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatorów, sędziów, obsługi i innych osób wskazanych i upoważnionych przez organizatora. Wszelkie

naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować dyskwalifikację z imprezy.

i. Oznakowanie pojazdów
Organizator dostarcza naklejki identyfikacyjne z numerami startowymi, okolicznościowe oraz naklejki partnerów, sponsorów . Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora.

Załogi niestosujące się do powyższych punktów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa.

j. Dbałość o środowisko naturalne
Zawodnicy zobowiązani są do poszanowania środowiska naturalnego poprzez poruszanie się pojazdem tylko po wyznaczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie lub w jej okolicy. Zabrania się używania otwartego ognia, zwłaszcza na terenach leśnych.

Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami pod rygorem kar lub dyskwalifikacji.

Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem kar lub dyskwalifikacji. Zabrania się niszczenia roślinności, wycinki drzew, wyrządzania krzywdy zwierzętom pod rygorem dyskwalifikacji oraz odpowiedzialności finansowej/karnej. Zabrania się mycia pojazdów na terenie bazy oraz w innych miejscach niezgodnych z prawem.

k. Zgłaszanie protestów
– Protesty są składane tylko w formie pisemnej w Biurze Imprezy.

– Zgłoszone protesty są rozpatrywane i rozstrzygane przez Organizatora.

– Zgłaszanie protestów co do klasyfikacji etapu lub końcowej możliwe jest w czasie do 1 godziny od ogłoszenia wyników danej klasyfikacji .

2. Warunki dodatkowe – klasyfikacja

a. Prolog

– Prolog nie jest wliczany do klasyfikacji końcowej;

– Prolog oparty jest na oznaczonej trasie-pętli przejeżdżanej 3 razy;

– Trasa prologu wyznaczona jest taśmami oraz oznaczeniami świetlnymi/odblaskowymi (warunki nocne);

– Do trasy prologu obowiązuje start równoległy po 10 zawodników ustawionych na linii startu. W pierwszej kolejności startują quady, następnie samochody. Grupy po 10 zawodników startują w odstępie czasowym 2 min.

– Kolejne przejazdy (okrążenia) są odznaczane w karcie drogowej zawodnika na PKP;

– Metą prologu jest PKP odznaczony po przejechaniu 3 trzeciego okrążenia z wpisaniem godziny ukończenia;

– W trakcie trwania prologu w startującym pojeździe znajdować się mogą jedynie osoby zgłoszone do startu w chwili zapisu;

– Klasyfikację prologu określa całkowity czas przejazdu uzyskany po 3 okrążeniach, liczony od godziny startu do godziny mety;

– Maksymalny czas przejazdu prologu wynosi 75 min.

– Nie ukończenie trasy prologu jest jednoznaczne z uzyskaniem maksymalnego czasu przejazdu;

– Poruszanie się pojazdu załogi w trakcie trwania prologu poza lub niezgodnie z trasą skutkuje dyskwalifikacją z prologu, uzyskany czas przejazdu jest wtedy określony na 150 min.

– Nie stawienie się załogi do prologu jest jednoznaczne z uzyskaniem czasu przejazdu równego 90 min.

– Obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów zawodników oraz towarzyszących poza trasą prologu i dojazdu do prologu. Nie zastosowanie skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.

– W przypadku jednakowego czasu przejazdu w klasyfikacji końcowej Prolog i uzyskany czas jego przejazdu decyduje o klasyfikacji.

b. Trasa dojazdowa Poligon/Hałda
– Trasa dojazdowa wliczana jest do klasyfikacji trasy poligonu/hałdy;

– Trasę dojazdową do poligonu/hałdy wyznacza Książka Drogowa;

– Kolejność startu do trasy dojazdowej na poligon/hałdę obowiązuje wg klasyfikacji prologu;

– Zawodnicy wg kolejności na trasę dojazdową startują co 2 min. z wpisaną aktualną godziną startu;

– Na trasie dojazdowej znajdują się PKP oraz PKC kontrolujące prawidłowość i ustalony czas przejazdu;

– Stawianie się załogi na PKC następuje w ściśle określonym czasie od chwili startu.

– Wcześniejsze niż ustalone lub nie stawienie się na PKC skutkuje karą +30 min. doliczaną do czasu przejazdu trasy poligonu/hałdy.

– Późniejsze niż ustalone stawienie się na PKC skutkuje karą +15 min. doliczaną do czasu przejazdu trasy poligonu/hałdy.

– Na trasie dojazdowej znajdują się PKP z pieczątkami odznaczanymi w karcie drogowej trasy dojazdowej;

– Brak pieczątki PKP z trasy dojazdowej skutkuje karą +15 min. od każdej brakującej pieczątki, doliczaną do czasu przejazdu trasy poligonu/hałdy.

– Na terenach leśnych obowiązuje całkowity zakaz poruszania się poza wyznaczoną w Książce Drogowej trasą. Dopuszcza się jedynie korzystanie z dróg utwardzonych z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu powrotu na wyznaczoną trasę.

– Na terenach leśnych obowiązuje maksymalna prędkość 40 km/h;

– Godzina ukończenia trasy dojazdowej określona jest wg godziny startu.

– Koniec trasy dojazdowej jest jednocześnie startem do trasy poligonu/hałdy.

– Przy pokonywaniu odcinków trasy przebiegających drogą utwardzoną (asfalt, bruk, beton) lub przecinających taką drogę uczestnicy zobowiązani są do zatrzymania pojazdu przed wjazdem na taką drogę, ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom na niej się znajdującym oraz do poruszania się po niej z obowiązującymi prędkościami .

c. Trasa Poligon/Kotlarnia/Hałda
– Start do trasy następuje wg harmonogramu czasowego wynikającego z trasy dojazdowej/klasyfikacji prologu;

– Późniejsze niż ustalone stawienie się na start trasy poligonu/kotlarni/hałdy skutkuje karą +15 min. doliczaną do czasu przejazdu.

– Trasa oznaczona jest pojedynczymi kolorowymi taśmami oraz w ważniejszych miejscach wytaśmowana poziomo w sposób wyraźnie określający miejsce przejazdu ;

– Klasyfikacja trasy określana jest na podstawie czasu uzyskanego od startu do mety;

– Czas przejazdu trasy od momentu startu ograniczony jest limitem określonym indywidualnie dla każdej z tras;

– Na trasie Poligonu/Kotlarni/ Hałdy w startującym pojeździe znajdować się mogą jedynie osoby zgłoszone do startu w chwili zapisu.

– Na trasie Poligonu/Kotlarni/Hałdy załoga zobowiązana jest do stosowania kasków ochronnych oraz zasad bezpieczeństwa. Brak kasków lub ich nie właściwe stosowanie podczas jazdy każdorazowo skutkuje karą +30 min. doliczaną do czasu przejazdu trasy poligonu/hałdy lub w szczególnych przypadkach dyskwalifikacją;

– Podczas używania wyciągarek bezwzględnie nakazuje się stosowanie pasów ochronnych na drzewa. Stwierdzenie niestosowania każdorazowo skutkuje karą +30 min. doliczaną do czasu przejazdu trasy lub w szczególnych przypadkach dyskwalifikacją;

– Podczas używania wyciągarek, stosowania lin, zbloczy i innych elementów wyposażenia wymagane jest bezwzględne stosowanie zasad bezpieczeństwa. Stwierdzenie niestosowania każdorazowo skutkuje karą +30 min. doliczaną do czasu przejazdu trasy lub w szczególnych przypadkach dyskwalifikacją;

– Nie stosowanie się do poleceń obsługi, sędziów łamanie regulaminu może skutkować dyskwalifikacją;

– Nie dopuszcza się poruszania poza wyznaczoną trasą, poruszania się „pod prąd” trasy. Niestosowanie się zawodnika do tego skutkuje każdorazowo karą +60 min. doliczaną do czasu przejazdu trasy lub w szczególnych przypadkach dyskwalifikacją;

– Na trasie poligonu/Kotlarni/Hałdy znajdują się PP/ PKP potwierdzające przejazd poprzez pieczątki odznaczane w karcie drogowej oraz godzinę (kontrolnie). Godzinę odznaczenia wpisuje obsługa;

– Zawodnicy na PKP i PP są zobowiązani do przedłożenia karty drogowej obsłudze, sędziom oraz stosowania się do poleceń;

– Każda z brakujących pieczątek PKP/PP skutkuje karą +15 min. doliczaną do czasu przejazdu trasy Poligonu/Kotlarni/Hałdy.

– Pieczątki na PKP są odznaczane w karcie drogowej przez zawodników lub obsługę PKP, pieczątki na PP odznaczane są przez obsługę lub sędziego PP;

– Pola w karcie drogowej z niezaliczonymi wcześniejszymi pieczątkami PKP/PP są wykreślane przez obsługę, sędziów kolejnych PKP/PP;

– znajdujące się na trasie PP potwierdzany mają przejazd poprzez pieczątki odznaczane do karty drogowej po zaliczeniu PP;

– Każda PP ma indywidualnie ustalony stopień trudności przekładający się na ilość pieczątek możliwy do odznaczenia;

– Nie ma obowiązku zaliczania PP, istnieje możliwość dalszego poruszania się po trasie ;

– Na każdej PP znajduje się odpowiedzialny za nią sędzia ;

– O zaliczeniu każdej PP decyduje jej sędzia;

– Ukończenie PP potwierdzane jest poprzez odznaczenie odpowiedniej ilości pieczątek oraz wpisaniem czasu rozpoczęcia i ukończenia PP;

– Przed każdą PP przewidywana jest (w razie ewentualnej kolejki do PP) neutralizacja czasu przejazdu trasy poligonu/kotlarni/hałdy. Czas neutralizacji przy danej PP wynosi 15min. lub wielokrotność tego czasu. Maksymalny czas neutralizacji nie może być dłuższy niż maksymalny czas przejazdu danej PP. Przystąpienie do PP lub dalsze poruszanie się po trasie możliwe jest po zakończeniu czasu neutralizacji wpisanej do Karty Drogowej. O stosowaniu neutralizacji czasu przy danej PP decyduje jej sędzia.

– Każda załoga zobowiązana jest do zgłoszenia sędziemu PP zamiaru jej zaliczenia;

– Na PP możliwe jest poruszanie się jednocześnie więcej niż jednej załogi. O takiej możliwości decyduje sędzia danej PP;

– Każda PP po ukończeniu poza pieczątkami ma wpisywany kontrolnie czas od rozpoczęcia do ukończenia PP jako aktualne godziny;

– W przypadku wycofania PP przez jej sędziego lub organizatora czas przejazdu PP jest odliczany od całkowitego czasu uzyskanego na trasie poligonu/kotlarni/hałdy.

– Każda PP ma maksymalny czas przejazdu równoważny ilości pieczątek. dla danej PP x15min. W przypadku przekroczenia tego czasu PP traktowana jest jako nie zaliczona (brak pieczątek) lub przydzielana jest ilość pieczątek wg decyzji sędziego.

– Każdy z zawodników ma możliwość skorzystania z neutralizacji czasu przejazdu 30 min. na przerwę przy cateringu. Godzinę rozpoczęcia neutralizacji na catering wpisuje obsługa punktu przy cateringu. Kontynuowanie jazdy możliwe jest po upływie 30 min. i wpisaniu przez obsługę godziny zakończenia neutralizacji. W przypadku braku potwierdzenia zakończenia neutralizacji nie będzie ona uwzględniana.

3. Postanowienia końcowe

– Wszelkie niejasności regulaminowe rozstrzyga Organizator;

– Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim;

– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów potwierdzoną pisemnie);

– Niniejszy regulamin dotyczy imprezy MUTT-2015 i obowiązuje w dniach 01.05.2015 ÷ 3.05.2015.

– Zgłaszanie protestów co do klasyfikacji etapu lub końcowej możliwe jest w czasie do 1 godziny od ogłoszenia wyników danej klasyfikacji .

REPO Z ZESZŁOROCZNEJ 16 EDYCJI MUTT „WIOSNA”

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.