MUTT WIOSNA – 2019 EDYCJA XX JUBILEUSZOWA – INFORMACJE OGÓLNE, FORMULARZ ZGŁOSZENIA.

MUTT „WIOSNA” to impreza przeprawowo-sportowa z elementami nawigacji oraz z podziałem na klasy. Trasa jednakowa dla wszystkich, podział na klasy zależnie od rodzaju i stopnia przygotowania pojazdów. Rajd odbędzie się na terenie Poligonu Wojskowego Gliwice oraz Kopalni Piasku „KOTLARNIA”.

Warunki uczestnictwa oraz wymagania sprzętowe:

 • Ważne prawo jazdy kierowcy
 • Dokument stwierdzający pełnoletniość pilota, uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego zezwolenia na udział w imprezie, podpisanego przez prawnego opiekuna.
 • Samochód startujący musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu wg przepisów kodeksu drogowego, a co za tym idzie posiadać dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym
 • ubezpieczenie OC
 • przynajmniej jedną gaśnicę z aktualną legalizacją
 • apteczkę pierwszej pomocy
 • dowolnej konstrukcji pasy bezpieczeństwa kierowcy oraz pilota
 • w pojeździe z nadwoziem otwartym obowiązkowo zamontowany pałąk przeciwkapotażowy
 • każdy samochód startujący powinien posiadać przynajmniej po jednym zaczepie holowniczym z tyłu oraz z przodu – zamocowanie nie może pozostawiać najmniejszych wątpliwości co do jakości wykonanych połączeń, połączenia spawane nie będą uznawane.
 • Załoga startująca wyposażona w kaski sportowe dowolnej konstrukcji z homologacją E
 • Taśma bądź lina holownicza min. 5m.
 • Wyciągarka elektryczna lub mechaniczna.
 • Nawigacja która umożliwi wpisywanie współrzędnych.

Badanie techniczne w Bazie ,w dniu rejestracji załóg. Nie spełnienie powyższych wymagań skutkuje nie dopuszczeniem do udziału w imprezie oraz utratą zaliczki wpisowego.
Baza – Ośrodek AQUA BRAX Szymocice ,
Kwaterunek Grzegorz Seeman 504 00 34 65

Plan ramowy imprezy:

24.05.2019 od godz. 11:00 – 17:00 – Przyjmowanie załóg, badania techniczne, odbiór administracyjny
18.00 – Restauracja Aqua Brax – Odprawa zawodników
19.00 – Start do odcinków nocnych – Poligon garnizonowy Gliwice ul. Ku Dołom . Trasa nawigacyjna– jazda na azymut (limit czasu przejazdu 6h liczony od godz.19.00 ,Start równorzędny wszystkich załóg. Zamknięcie odcinków godz. 01.00 25.05.2019)

25.05.2019
09.00 – Start do odcinków dziennych – Kotlarnia – Próby przejazdu(PP), Odcinki specjalne (OS)
(limit czasu przejazdu 8h. Liczony od godz.09.00 .Start równorzędny wszystkich załóg.
Zamknięcie odcinków godz.17.00)
25.05.2019 18.00 – Start do imprezy jubileuszowej . Impreza nieustająca w formie bankietu, szwedzkiego stołu i co tylko heh, podczas imprezy odbędzie się ogłoszenie wyników, rozdanie nagród.

26.05.2019 – godz. 10.30 – „Zemsta Szarego”- Hałda Trachy.
Reaktywowana z okazji jubileuszowej edycji naszej imprezy.
12.30-13.00 Zakończenie XX Edycji Mutt Wiosna 2019

Wpisowe -450 zł/ samochód, 250 zł/quad
Wszelkie informacje – Szary 601 435 827

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

(PROSZĘ O SPRAWDZANIE CZY INFORMACJA ZWROTNA O PRZYJĘTYM ZGŁOSZENIU NIE WPADŁA DO SPAMU) 

Dane kierowcy

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Nr i seria dowodu:

Kategoria i Nr prawa jazdy:

Dane pilota

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Nr i seria dowodu:

Kategoria i Nr prawa jazdy:

Marka pojazdu :

Nr rejestracyjny pojazdu:

Team:

.

.

Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie uważa się za ważne po otrzymaniu przez zgłaszającego, potwierdzenia zwrotnego wysłanego przez organizatora oraz po wpłacie wpisowego do dnia 20.05.2019 na konto SMJT MUTT GLIWICE.

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.